Slide background Slide thumbnail

Enerji Üretimi

Limak Enerji, enerji üretimi, dağıtımı, satışı ve ticareti alanlarında faaliyet gösteriyor.

Hidroelektrik, güneş, jeotermal, doğal gaz ve kömür santrallerimiz aracılığıyla her yıl yaklaşık 3.500 MW civarında, 2 milyon haneye yetecek kadar enerji üretiyoruz.

Enerji arzı güvenliğini sağlamak için her yıl 5.000 MW’ın üzerinde üretim hedefiyle çeşitli enerji kaynaklarına yatırım yapmayı sürdürüyoruz.

2022 yılında ayrıca Çetin HES’in membasında yer alan Pervari HES ve İncir HES projelerinin ihalesi alınmıştır. Santraller tamamlandığında Limak Enerji portföyüne yaklaşık 540 MW katkı sağlamış olacaklardır.

Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Siirt-Bitlis sınırları içinde, Botan çayı üzerinde yer alan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali 2020’de faaliyete başladı. Limak Enerji’nin en yeni santrallerinden biri olan Çetin Barajı ve Hidrolelektrik santrali, toplam 420,1 MW kapasiteye ve yıllık ortalama 1.174,70 milyon kWh üretim kapasitesine sahip. Bu kapasitesiyle Siirt ilinin yıllık elektrik ihtiyacının tamamının karşılanmasını sağlayan santral, halihazırda Avrupa’nın en büyük silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) tipi barajı olma özelliğini taşıyor. Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Limak Enerji’nin çevresel sürdürülebilirlik taahhüdü uyarınca, sıfır atık yönetim sistemi kurulmasının ardından 2020’de Sıfır Atık Sertifikası’nı almaya hak kazandı. 2022 yılındaki üretim miktarı 1.043.863.048 kWh’tir.

Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Botan Çayı üzerinde yer alan Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) faaliyete geçtiği 2011’den bu yana performansını başarıyla sürdürüyor. Toplam kapasitesi 280 MW olan Alkumru, yıllık ortalama 881 milyon kWh üretim kapasitesine sahip. Tesis, bölgenin enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynuyor. Bölgenin en büyük özel sektör hidroelektrik santrali olarak bilinen Alkumru Barajı ve HES, Siirt ilinin yıllık elektrik ihtiyacının tamamını karşılayabiliyor. Santral, Limak’ın çevre stratejisi doğrultusunda, çevresel açıdan sürdürülebilir politikalar yürütmeye devam ediyor. Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetleriyle 2013’te Uluslararası Karbon Standardı’na uygun olarak Karbon Azaltma Sertifikası’nı almaya hak kazandı. Santral, her yıl sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefleyerek karbon ayak izini de azaltmayı sürdürüyor. 2022 yılındaki üretim miktarı 779.383.905 kWh’tir.

Kirazlık Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali

Dicle Nehri üzerinde yer alan Kirazlık Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali 2013’te faaliyete açıldı. Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin mansabında yer alan santral Alkumru’nun akışını düzenliyor. Kirazlık Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali, nehir tipi bir tasarımla 48 MW kurulu güce sahip hidroelektrik enerji de üretiyor. Santral, yıllık ortalama 150 milyon kWh elektrik üretim kapasitesiyle, Limak Enerji grubunun vazgeçilmez bir varlığı olmayı sürdürüyor. 2022 yılındaki üretim miktarı 125.115.110 kWh’tir.

Uzunçayır Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Munzur Çayı üzerinde yer alan Uzunçayır Barajı ve Hidroelektrik Santrali 2009’dan beri faaliyet gösteriyor. Toplam kurulu gücü 84 MW, yıllık ortalama üretim kapasitesi 322 milyon kWh olan santralin, 2022 yılındaki üretim miktarı 263.888.576 kWh’tir. Tunceli’nin en büyük enerji santrali konumunda olan ve yüksek teknolojiye haiz teçhizata sahip olan santral, Tunceli ilinin yıllık elektrik ihtiyacının tamamını karşılayacak kapasitededir. Uzunçayır Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Limak Enerji’nin çevresel sürdürülebilirlik taahhüdüne uygun olarak, 2011’de Karbon Emisyonu Azaltımı ve Sosyal Karbon Validasyon sertifikalarını aldı. Mart 2012’de santralin ilk 250 bin ton doğrulanmış karbon emisyon azaltımı gönüllü piyasalara sunuldu.

Kargı Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Sakarya Nehri üzerinde yer alan Kargı Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Nisan 2017’de faaliyete başladı. Sakarya havzasında özel sektörün en büyük hidroelektrik santrali olan santral, 100 MW kurulu güce ve yıllık ortalama 254 milyon kWh üretim kapasitesine sahip. “Enerjide Değişim ve Dönüşüm” temasıyla gerçekleştirilen ICCI 2019 kapsamında düzenlenen Enerji Ödülleri Yarışması’nda Kargı Barajı ve HES, Hidroelektrik Kategorisi’inde “Verimlilik” ödülüne layık görüldü. 2022 yılındaki üretim miktarı 133.838.171 kWh’tir.

Gürsöğüt Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Sakarya nehri üzerindeki Gürsöğüt Barajı ve Hidroelektrik Santrali 2020 yılında ilk ünitesini devreye aldıktan sonra, 2021 yılında tam kapasite ile üretime geçti. Santralin kurulu gücü 58 MW ve yıllık ortalama üretim kapasitesi ise 300 milyon kWh’tir. Limak Enerji’nin hidroelektrik santralleri arasında yer alan Gürsöğüt Barajı ve Hidroelektrik Santrali, yerli türbin ekipmanlarıyla üretilen ilk hidroelektrik santralidir. Limak Enerji, hidroelektrik santrali girişimlerini büyütürken, yerli üretim ürünler tedarik ederek Türkiye’nin yerel ekonomisine destek olmayı sürdürüyor. 2022 yılındaki üretim miktarı 124.731.639 kWh’tir.

Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Peri Suyu Çayı üzerinde yer alan Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santrali 2015’te faaliyete başladı. 130 MW kurulu güce sahip ağırlık barajının yıllık ortalama elektrik üretim kapasitesi ise 410 milyon kWh. Santral, Uluslararası Karbon Standartları’na uygun olarak Karbon Emisyon Azaltımı ve Sosyal Karbon Validasyon sertifikalarını elinde bulunduruyor. 2022 yılındaki üretim miktarı 236.549.733 kWh’tir.

Seyrantepe Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Peri Suyu Çayı üzerinde yer alan Seyrantepe Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) 2008’de kuruldu. Toplam kurulu gücü 59 MW olan santral, yıllık ortalama 180 milyon kWh gibi etkileyici bir üretim kapasitesine sahip. 2022 yılındaki üretim miktarı 110.352.435 kWh’tir.

Tatar Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Fırat nehri üzerinde yer alan Tatar Barajı ve Hidroelektrik Santrali 2013’ten beri faaliyet gösteriyor. Toprak dolgu barajıyla, santral 131 MW kurulu güce ve yıllık ortalama 421 milyon kWh elektrik üretim kapasitesine sahip. Elazığ ile Tunceli illeri arasındaki sınırda faaliyet gösteren Tatar Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Karbon Emisyon Azaltımı ve Sosyal Karbon Validasyon sertifikalarını alarak çevresel sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını sürdürüyor. 2022 yılındaki üretim miktarı 266.585.907 kWh’tir.

Hamitabat Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali

2017’den bu yana tam kapasiteyle faaliyet gösteren Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (HEAŞ), Limak Enerji bünyesindeki özel bir santral. Orijinal Hamitabat santralinin renovasyonu, benzersiz altyapı inşaatıyla santralin daha az doğalgaz tüketmesini, daha az gürültü emisyonu ve daha az su tüketimi yapmasını sağladı. Ayrıca HEAŞ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne uygun olarak sıfır atık yönetim sistemini kurarak Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazandı. Türkiye’nin ilk doğalgaz kombine çevrim santrali olan HEAŞ, sürdürülebilir enerji üretiminde Türkiye’nin büyüyen rolünün simgesi olarak faaliyetlerine devam ediyor. HEAŞ, 1.156 MW kurulu gücü ile 2017 yılı içerisinde yenileme projesinin tamamlanması sonrasında, enerji tedariğine katkı sağladı. Gerek stratejik konumu, gerekse yüksek güvenilirlik ve emre amadelik ile Marmara Bölgesi’nde enerji arzının güvencesi olan HEAŞ, 2018 yılında kurulu gücünü 1.220 MW’a çıkardı. 2022 yılı içindeki net üretim miktarı 3,132 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir.

Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri

2014’te Limak-IC İçtaş tarafından satın alınan Yeniköy ve Kemerköy Elektrik Üretim Santralleri, Limak önderliğinde önemli bir renovasyon çalışmasına tabi tutuldu. Yeniköy Termik Santrali her biri 210 MW gücünde 2 adet üniteden oluşuyor. Kemerköy Termik Santrali’nde ise rehabilitasyon çalışmaları kapsamında gerekli revizyonlar yapılarak 1 ve 2 no.lu ünitelerin kurulu gücü 210 MW’den 232,604 MW’ye çıkartılarak T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri nezdinde sırasıyla 10.12.2020 ve 25.01.2022 tarihlerinde kabulü yapıldı. Böylece Kemerköy Termik Santrali 2 adet 232,604 MW ve 1 adet 210 MW gücünde üniteden oluşuyor. 2022 yılında satışa esas net yıllık üretim değerleri Yeniköy Termik Santrali için 2,701 milyar kWh ve Kemerköy Termik Santrali için 4,310 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir.

Buharkent Jeotermal Enerji Santrali

2041 yılına kadar MTA’dan alınan, Aydın İli Buharkent İlçesi Kızıldere Mahallesindeki ruhsat alanı üzerine, 5 üretim ve 3 reenjeksiyon kuyusu açılması sonrasında 2017 Temmuz’da yapımına başlanan Buharkent Jeotermal Santrali, 13,77 MWe kurulu gücü ile Eylül 2018’de üretime geçti. 2022 yılında brüt üretim 122.988 MWh ve net üretim 84.861 MWh olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında yardımcı kaynak olarak 1,3041 MW gücünde GES yapımı için lisans tadili gerçekleştirilmiştir.

Isparta Gönen Güneş Enerji Santrali

Isparta Gönen Güneş Enerji Santrali, Türkiye’de ilk işletme yılında bağımsız ve kapsamlı bir uluslararası sertifikaya sahip olan ilk güneş enerjisi santrali. Yeşil enerji gelişiminde öncü olan santral, 2017 sonunda faaliyete geçerek 2022’de 9,08 milyon kWh enerji üretimi gerçekleştirdi. Santral, Türkiye’nin Enerji Akademisi’nin Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı kapsamında desteklenen önemli girişimleri de destekleyerek faaliyetlerini enerji üretiminin ötesine taşıdı.

Konya Apa Güneş Enerji Santrali

Konya ili Çumra ilçesinde bulunan Konya APA Güneş Enerji Santrali, Türkiye’nin üçüncü büyük lisanslı güneş enerjisi santralidir. 2019’dan beri faaliyette olan santral, Türkiye’nin iklim koşullarına katkı sağlamak üzere en uygun PV modül teknolojisi olan ince-film güneş modüllerinin kullanımını teşvik ediyor. Santral, 2022’de 25,79 milyon kWh enerji üretimi gerçekleştirerek Türkiye’nin yeşil geleceğinin önünü açtı. Isparta Gönen Güneş Enerji Santrali’nin yanı sıra Konya APA Güneş Enerji Santrali de Türkiye Enerji Akademisi’nin Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı’na kapsamlı destekler sağladı.

Buharkent Hibrit GES Projesi

Limgaz 1.304,73 kWp Buharkent Hibrit GES kapsamında, 2023 yılı Nisan ayında inşaat faaliyetlerine başlanmıştır. Projenin, Ağustos 2023 sonunda işletmeye girmesi hedeflenmektedir. Santralin, JES santrali üretimine ek olarak ilk üretim yılı sonunda 2,19 milyon kWh seviyesinde enerji üretmesi planlanmaktadır.

Copyright © 2015 Limak Holding. Tüm hakları saklıdır.
Limak Enerji bir Limak Şirketler Grubu üyesidir.